dmli

ताजा खबर

सम्पत्ति पत्रिकाको लागि लेख उपलब्ध गराउने सूचना

लेख उपलब्ध गराउने सूचना २०७५।०९।२९

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010225
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np