dmli

ताजा खबर

सम्पर्क

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग , पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010224
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np


सूचना अधिकारीको नामः- बिनोद लामिछाने

दर्जाः- निर्देशक

सम्पर्क फोन नः-९८५११९८८३६

   

सम्पर्क

ठेगाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

फोन: 977-1-5010277, 977-1-5010224
फ्याक्स: 977-1-5010282

ईमेल: info@dmli.gov.np